Ontwikkeling van slimme systemen

Wij ontwikkelen "slimme systemen" voor de melkveehouderij en de agrarische sector. Denk hierbij aan digitale applicaties die meer inzicht en overzicht geven. De nadruk ligt steeds op gebruiksvriendelijke systemen die leiden tot betere technische en economische prestaties. Wij geloven sterk in technologie en innovatie, als het nuttig is!

Bedrijfsadvisering

Wij begeleiden melkveehouders (koeien, geiten en schapen) op technisch vlak. Concreet kijken we naar rantsoenering, teeltoptimalisatie, mineralenvoorziening, diergezondheid en fokkerij, met als einddoel betere economische cijfers. We streven naar maximale kennis overdracht, met andere woorden we willen u als boer zo slim mogelijk maken.

Onze vier kernpunten

Optimalisatie ruwvoer

Kies het ideale teeltplan dat afgestemd is op uw bodem en op de voederbehoeften van uw dieren. Optimaliseer uw teeltopbrengsten door gerichte bemesting. Haal veel melk uit eigen ruwvoer.

Gezonde dieren

Hou uw veestapel gezond. Zorg voor een goed rantsoen met uitgekiende mineralenvoorziening. Met gezonde dieren heb je meer opbrengsten en is het leuker boeren.

Economisch inzicht

Krijg inzicht in de economische situatie van uw bedrijf. Werk naar een hoog voersaldo en een optimale voerefficiëntie, en weet wat uw teelten kosten en opbrengen.

Arbeidsvreugde

Creëer een bedrijf waarin jij als landbouwer goed kan functioneren. Denk na over de juiste hulpmiddelen en bewaar het overzicht. Zorg er voor dat je als boer kan blijven boeren.

Over Lactis

Lactis is de adviestak van Agrin bvba. Lactis is Latijns voor "over melk", een duidelijke verwijzing naar de essentie van ons vak. 

Jef is expert productontwikkeling en melkvee adviseur; Wim is expert veeteelt, ruwvoerteelt en bedrijfseconomie; Przemyslaw is software developer en data analyst. Samen maakt dit van Lactis een zeer complementair team.

Missie en visie

Onze missie is om inzicht en overzicht te verstrekken aan landbouwers en dienstverleners in de agrarische sector. De kerngedachte is om steeds groeiende informatiestromen te organiseren en klaar te maken voor dagelijks gebruik.

Wij geloven in een vooruitstrevende agrarische sector, waarin de boer kan blijven boeren. Wij willen deze visie mee realiseren door als organisatie voortdurend te innoveren en te groeien.

Onze services

Wij richten ons op twee peilers. Enerzijds bieden wij bedrijfsadvies voor melkveehouders en andere erfbetreders. Daarnaast werken we momenteel hard aan innovatieve tools voor de melkveehouderij.

Meer informatie en een aantal voorbeelden vind je op onze diensten pagina. Heb je interesse in onze diensten? Aarzel dan niet om ons te contacteren